OM MIG

Britta Bauer


Mine skulpturer er lavet i en stemning og tro på, at LIVET hele tiden er i bevægelse og forandring. Vi har hele tiden valget til at se det, vi møder som - nye lyde, nye dufte, nye former, nye detaljer. At være åben for helheden, altså skønheden OG forfaldet. Et opgør med - jagten på skønheden - kun at genkende og anerkende DET SKØNNE!

SKØNHED OG FORFALD og i den proces forbliver jeg, i min egen forståelse, et mere helt menneske, når jeg møder verden med dette fokus!

Tidens tendens:

Jagten på skønhed - fortrængning af forfald - konflikt!

Mødet med den ypperste skønhed, som også skaber indre angst for de store, uangribelige naturkræfter, der minder os om vores egne kræfter, vores dødelighed....

Havet i sig selv
Havets lyd
Havets duft

Indtryk får udtryk

Foræring
Forløsning
Forandring
Forvandling

Havets Gods - Havets guld

Identitet - genkendelighed - og mere end mig selv

Hvad er det? - hvem er jeg - hvem er du?

Identiteten i sig selv
sin egen lyd
sin egen duft

Udtryk giver indtryk

Foræring: Ting tager tid - tid sætter spor og...

Forløsning: Spor er tegn på livets proces, jeg bliver mig selv og ....

Forandring: Livets skønhed og prøvelser påvirker identiteten og..

Forvandling: Processen sætter en udvikling i gang..... AT UNDRE SIG!

Tidens tendens:

Skønhedens integritet - med forfaldets ressourcer - nu en harmonisk helhed!

Vi ændre os i en naturlig proces.....ting forgår, forfalder, forlader det vante sted, bliver tabt, mister en del af helheden, bliver brugt op før tid, ligger på stranden, er blevet til skrald/forfald, skyllet ind i strandkanten af havets bølger, skyllet fri af tidligere identitet, påvirket at salt, vand, blæst og solens stråler!

Båret af bølgens evige bevægelse, der svinger harmonisk sammen med naturens kraft og styrke og som i dynamisk samspil laver en rytme af - at give og at modtage - en evig energi, vi alle har brug for. Bølgen ruller ind og trækker sig tilbage etc.  for igen at møde kraften....ind og ud.....begge er afhængige af hinanden. Dette er et livssyn - et menneskesyn!

Mødet i nuet - neutral iagttagelse - alt er muligt!

Forening af skønhed og forfald

sætter fri og skaber nysgerrighed,

giver liv, styrker troen på

sig selv

egen lyd

egen duft og

sammen med andet/andre

i meningsfyldt samklang...........

Britta Bauer - Marts 2013

Video: Gave fra min kære mand til min 60 års fødselsdag